บ้านเดี่ยว/แฝด บ้านภูมิสิริ รังสิต คลอง 7

บ้านเดี่ยว 2-3 ชั้น บ้านแฝดและบ้านแฝดอิสระ ดีไซน์ทันสมัย แข็งแรงสร้างด้วยอิฐมอญทั้งหลัง ราคาเริ่มต้นเพียง 2.59 ล้านบาท

บ้านภูมิสิริ คลอง 7 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านแฝด บ้านแฝดอิสระ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านแฝด บ้านแฝดอิสระ

รายละเอียดโครงการ

  • พื้นที่โครงการ : 38-1-9.4 ไร่
  • จำนวนแปลง : 217 แปลงแบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, บ้านแฝด และบ้านแฝดอิสระ
  • พื้นที่ใช้สอย : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 135 ตร.ม. บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 332 ตร.ม., บ้านแฝด 130 ตร.ม. และบ้านแฝดอิสระ 130 ตร.ม.
แผนที่ตั้งบ้านเดี่ยว/แฝด บ้านภูมิสิริ รังสิต-นครนายก คลอง 7

ชมแผนที่การเดินทางไปบ้านภูมิสิริอย่างละเอียดจาก Google Maps

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านภูมิสิริ รังสิต คลอง 7

ดีไซน์ทันสมัย แข็งแรงสร้างด้วยอิฐมอญทั้งหลัง พื้นที่ใช้สอย 135 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นเพียง 2.99 ล้านบาท

แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านภูมิสิริ รังสิต-นครนายก คลอง 7

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านภูมิสิริ รังสิต-นครนายก คลอง 7

Back to top

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านภูมิสิริ รังสิต คลอง 7

ดีไซน์ทันสมัย แข็งแรงสร้างด้วยอิฐมอญทั้งหลัง พื้นที่ใช้สอย 332 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นเพียง 8.9 ล้านบาท ด่วน! มีเพียง 8 หลังเท่านั้น

แบบบ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านภูมิสิริ รังสิต-นครนายก คลอง 7

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนบ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านภูมิสิริ รังสิต-นครนายก คลอง 7

Back to top

บ้านแฝด บ้านภูมิสิริ รังสิต คลอง 7

ดีไซน์ทันสมัย แข็งแรงสร้างด้วยอิฐมอญทั้งหลัง พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นเพียง 2.59 ล้านบาท

แบบบ้านแฝด บ้านภูมิสิริ รังสิต-นครนายก คลอง 7

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนบ้านแฝด บ้านภูมิสิริ รังสิต-นครนายก คลอง 7

Back to top

บ้านแฝดอิสระ บ้านภูมิสิริ รังสิต คลอง 7

ดีไซน์ทันสมัย แข็งแรงสร้างด้วยอิฐมอญทั้งหลัง พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นเพียง 2.69 ล้านบาท

แบบบ้านแฝดอิสระ บ้านภูมิสิริ รังสิต-นครนายก คลอง 7

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนบ้านแฝดอิสระ บ้านภูมิสิริ รังสิต-นครนายก คลอง 7

Back to top