ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (รายได้ประมาณ 40,000 บาทต่อเดือน)

สถานที่ทำงาน

 • โครงการ บ้านภูมิสิริ รังสิต-นครนายก คลอง 7 ต. ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขายบ้านในโครงการ
 • ติดตามลูกค้าเดิม
 • หาลูกค้าใหม่
 • จัดเตรียมเอกสารการจอง สัญญา และการโอน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช – ปริญญาตรี ทุกสาขา (สาขาการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์และขยัน
 • มีความรู้ด้านโครงการหมู่บ้านจัดสรร
 • สามารถแนะนำและจูงใจลูกค้าเพื่อปิดการขาย
 • มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เช่น MS word, MS excel

ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ทำงาน (resume) และรายได้ที่ต้องการพร้อมรูปมายังอีเมล์นี้ info@bpsr.co.th